Monday, March 4, 2013

PROSHOW TRANSITION PACK 2

| | 1 nhận xét


Sử dụng cho phiên bản 4x trở lên
size: 59.14 Mb
DEMO

Pass: dinhquanx4.blogspot.com

Download về sau đó giải nén copy tất cả và thư mục style của proshow,mặc định là:
C/program file/photodex/prohow producer(hoặc proshow gold)/transition

1 comment:

Support : ↑ BACK TO TOP
Copyright © 2011. Proshow Producer | Stock images | Footages | Photoshop - All Rights Reserved
Design by Đình Quân