Saturday, July 13, 2013

[Tutorial Sub - Aegisub] Hướng Dẫn Cách Làm 2 Hay Nhiều Dòng Sub Cho Một Bài Hát

| | 0 nhận xét

[Tutorial Sub - Aegisub] Hướng Dẫn Cách Làm 2 Hay Nhiều Dòng Sub Cho Một Bài Hát
Author: shivalkiraDanh Sách Tất Cả Các Bài Hướng Dẫn Sub, Aegisub

No comments:

Post a Comment

Support : ↑ BACK TO TOP
Copyright © 2011. Proshow Producer | Stock images | Footages | Photoshop - All Rights Reserved
Design by Đình Quân